MER FILM. MINDRE FORVIRRING.

Clockwork er et filmbyrå med uavhengige rådgivere/produsenter innen ulike kategorier av levende bilder. Små og større reklamefilmer, pris& produktfilmer, dokumentar- og TV, presentasjonsfilmer, produksjoner for SoMe/content, m.m.

Clockwork er spesialister og generalister med 314 års samlet filmerfaring. Filmrådgiverne med strategisk filmkompetanse jobber tett med spesialister i alle fagfelt innen film og fjernsynsproduksjon.

Fordi Clockwork utvikler mer film enn andre, kjenner vi filmmiljøene i inn- og utland bedre enn de fleste. Dette forenkler arbeidsprosessene mellom vårt internmiljø, kunder og eksterne produksjonsressurser.

Clockworks operative suksess er bygget på fleksible fasiliteter og samspillet mellom ulik kjernekompetanse. Alt fra idé til publisering og distribusjon, så lenge det er snakk om levende bilder.

Clockwork jobber etter metodikken operativ kreativitet. Vi har også egne prosesser som inkluderer oppdragsgiveren i utviklings- og produksjonsfasene.

Clockwork tilbyr rådgivning på strategisk bruk av levende bilder, og bedriver kompetanseøkning via kurset «Hva koster en film?».

Eneste norske filmbyrå med egen krisetelefon

KRISETELEFON 907 27 570

Clockwork er en del av Schjærvenkonsernet, Norges største reklamekonsern. Vi samarbeider tett med kompetansemiljøene i våre søsterselskap; Schjærven Reklamebyrå, mediebyrået RE:Media, digitalbyrået Madington og Produksjonssjefen. Konsernet er heleid av familien Schjærven.


 

KONTAKT


hilde.jpg

Hilde Holland Madsen

COO/ Chief Operating Officer
907 27 570

hilde.holland.madsen@clockwork.no